Door een gezonde leefstijl en leefomgeving kunnen we een derde van de kankergevallen voorkomen. Ook op het gebied van zonbescherming liggen er lokaal en regionaal mogelijkheden en verantwoordelijkheden om de toename aan huidkanker te voorkomen. KWF financiert diverse projecten in gemeenten waar (huid-)kanker volgens de Nederlandse Kankeratlas bovengemiddeld vaak voorkomt. In totaal investeert KWF € 6 miljoen in 10 projecten verspreid over Nederland, waaronder 6 op het gebied van huidkankerpreventie. 

Projectfinanciering KWF: ‘Kanker lokaal op de kaart’

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) publiceerde in januari 2023 de Nederlandse Kankeratlas. Deze atlas biedt inzicht in de incidentie van 24 kankersoorten op lokaal niveau. Hierbij valt op dat vooral de incidentie van huid-, long- en baarmoederhalskanker in specifieke gemeenten en regio’s hoger is dan gemiddeld.

Het is de missie van KWF om te zorgen dat in de toekomst lokale en/of regionale incidentiecijfers dalen of de stijging afvlakt. Daarom stelt KWF voor GGD’en de projectfinanciering ‘Kanker Lokaal op de Kaart’ beschikbaar om een aanpak voor kankerpreventie te ontwikkelen. Met de financiering streeft KWF ernaar dat gemeenten structureel kankerpreventie als onderdeel van hun beleid maken.

KWF financiert zes zonbeschermingsprojecten om huidkanker te voorkomen:

1: Zonbescherming aan de kust (Noord-Holland en Zeeland)

Het is belangrijk dat inwoners van de Nederlandse westkust zich bewust zijn van het belang van zonbescherming en de risico’s van UV-straling. Om daardoor huidkanker zoveel mogelijk te voorkomen. De financiering van KWF wordt door de GGD Kennemerland (samen met Hollands Noorden en Zeeland) geïnvesteerd in bijvoorbeeld:

  • groene, schaduwrijke speelplekken
  • lespakketten voor scholen
  • UV-werende kleding voor buitenwerkers

Zo wordt ervoor gezorgd dat zonbescherming een dagelijks ritueel wordt, net als tandenpoetsen. Met name hoog-risicogroepen zoals kinderen, buitensporters en buitenwerkers zijn de doelgroep.

Lees meer over dit project.

2: Bewustwording en zonbescherming (Flevoland)

In Flevoland worden mensen langdurig blootgesteld aan de zon doordat er veel ruimte is voor;

  • recreatie, ook op het water
  • festivals
  • buitensport
  • agrarische activiteiten

Je ziet daardoor helaas een groter aantal huidkankerdiagnoses in deze regio ten opzichte van andere plekken in Nederland. Dankzij de financiering van KWF kan de GGD Flevoland de komende jaren werken aan bewustwording, maar bijvoorbeeld ook aan het plaatsen van zonnebranddispensers of schaduwdoeken.

Lees meer over dit project.

3: Zonbeschermende maatregelen voor kinderen (Haaglanden)

Om huidkanker zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat inwoners in regio Haaglanden zich bewust zijn van het belang van zonbescherming en de risico’s van UV-straling. Met de projectfinanciering van KWF start de GGD Haaglanden een project om huidkanker onder inwoners in deze regio terug te dringen. Denk daarbij aan campagnes op het gebied van bewustwording. Maar ook aan bijvoorbeeld zonwerende maatregelen bij plekken waar veel kinderen komen.

Lees meer over dit project.

4: Zonbescherming op scholen, de kinderopvang en strandtenten (Hollands Midden)

De cijfers in de Nederlandse Kankeratlas laten zien dat huidkanker bovengemiddeld vaak voorkomt in de regio Hollands Midden. Met de projectfinanciering van KWF kan de GGD Hollands Midden een tweejarig project starten om huidkanker onder de inwoners in deze regio terug te dringen. Denk daarbij aan het plaatsen van zonnebranddispensers en UV-index palen op bijvoorbeeld scholen, kinderopvanglocaties en strandtenten. Maar ook aan het creëren van bewustwording en het bevorderen van het gebruik van zonwerende producten.

Lees meer over dit project.

5: Bewust zijn van het belang van zonbescherming (Rijnmond)

Om huidkanker zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat inwoners in regio Rijnmond zich bewust zijn van het belang van zonbescherming en de risico’s van  UV-straling. Met de financiering van KWF start de GGD Rijnmond een vierjarig project om huidkanker onder de inwoners in deze regio terug te dringen. Denk daarbij aan campagnes op het gebied van bewustwording, maar ook aan bijvoorbeeld zonwerende maatregelen bij plekken waar veel kinderen komen.

Lees meer over dit project.

6: Voorkomen van huidverbranding (Fryslan)

Als je kijkt naar het aantal huidkankerdiagnoses springen een aantal Friese gemeenten eruit. Zo is het aantal diagnoses melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, duidelijk verhoogd in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren in vergelijking met het Nederlands gemiddelde. Dat geeft aan hoe belangrijk het is dat mensen gezond omgaan met de zon en huidverbrandingen voorkomen. Dit project van de GGD Fryslan gaat daarbij helpen. Onder andere met een bewustwordingscampagne die Friezen wijst op het belang van ‘weren, kleren en smeren’. Maar ook door samenwerkingen met scholen, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen, zwembaden en stranden om te zorgen dat daar voldoende schaduwplekken zijn en zonnebrandcrème beschikbaar is.

Lees meer over dit project.