Met het Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’ roept de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland op tot een zonveilige omgeving om te sporten. De oproep is gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF om hier bij het nieuwe Nationaal Sportakkoord aandacht aan te besteden.

Oproep voor een zonveilige sportomgeving

Bij buitensport is sprake van veel blootstelling aan de zon. In het Nationaal Sportakkoord dat op dit moment tot stand komt, zou daarom aandacht moeten zijn voor het voorkomen van huidkanker. Bedekken van de huid, creëren van schaduw en het gratis ter beschikking stellen van zonnebrandcrème leveren een substantiële bijdrage aan huidkankerpreventie.