Huidkanker is de meest voorkomende
vorm van kanker in Nederland

Stuurgroep

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Nederland behoort tot de koplopers in Europa. Een twijfelachtige eer, hoogste tijd om hier iets aan te doen! Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland pakt deze handschoen op.

Ontstaan

Het rapport ‘Huidkanker in Nederland – cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’ (Integraal Kankercentrum Nederland, IKNL, 2019) toonde een verontrustende stijging in het vóórkomen van huidkanker. Zonder ingrijpen zou deze, nog altijd doorlopende stijging, leiden tot toenemende druk op bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de huidkankerzorg.

In het voorwoord bij het rapport onderschreef de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) het voorstel van de auteurs “een platform of taskforce op te richten bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante partijen in preventie & zorg, onderzoek & wetenschap en politiek & beleid” met als opdracht “het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak om de impact van huidkanker in Nederland te reduceren.”

Maart 2020 gingen IKNL en NVDV gezamenlijk aan de slag met het samenstellen van wat vanaf toen ging heten de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland. Drie maanden later vond het eerste overleg plaats.

Taken

De Stuurgroep kreeg een tweeledige taak. Ten eerste het opstellen van het plan, uiteindelijk (april 2021) officieel aan enkele nieuwe Tweede Kamerleden gepresenteerd als Nationaal Actieplan Huidkanker (NAH). Ten tweede het aanjagen en monitoren van zowel de uitvoering van het plan als de resultaten en effecten daarvan.

SAMENSTELLING

Anno 2023 bestaat de stuurgroep uit onderstaande leden.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Mr. Arno Rutte
eigenaar Rutte Public Affairs, associate partner Vintura

Secretaris: Drs. Jos de Groot
senior adviseur IKNL

Secretaris: Lois Ricken, MSc.
beleidsadviseur NVDV

Arno
Rutte

Overige leden:

Brigitte Boonen
voorzitter Euroskin / expert uv & gedragsverandering Stichting tegen Kanker (België)

Prof. dr. Niels Chavannes
hoogleraar huisartsgeneeskunde Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Drs. Zamire Damen
senior wetenschappelijk medewerker Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Dr. Arjan van Dijk
coördinator Zonkrachtactieplatform Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Marijne Landman
directeur Huidfonds

Prof. dr. Valery Lemmens
lid Raad van Bestuur IKNL / hoogleraar kankerepidemiologie / kankersurveillance EUR

Prof. dr. Klara Mosterd
hoogleraar oncodermatologie UM / voorzitter Domeingroep Oncologie NVDV

Drs. Chris Oomen
voormalig directeur / bestuurder Delft Schieland Westland (DSW) Zorgverzekeraar

Gijs Roelofsen, MSc.
manager gezondheidsbevordering en onderzoek GGD Flevoland

Martina Rooijakkers
secretaris Stichting Melanoom (patiëntenorganisatie)

Maaike Scheepens
secretaris De Huidkanker Stichting / HUKAs (patiëntenorganisatie)

Dr. Francine Schneider
universitair docent gezondheidsbevordering Universiteit Maastricht (UM)

Dr. Marlies Wakkee
dermatoloog Erasmus MC / voorzitter TFG Melanoom

Prof. dr. Gert Westert
hoogleraar gezondheidszorgonderzoek Radboud Universiteit Nijmegen (RU)