Omdat huidkanker veel voorkomt heeft de staatssecretaris van VWS, ter uitvoering van een Kamermotie, de Gezondheidsraad gevraagd of een bevolkingsonderzoek naar huidkanker is aangewezen. Voorwaarde voor het instellen van zo’n screening is dat het nut ervan vaststaat en dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Dat is bij huidkanker niet het geval, constateert de raad. 

Geen screening bevolking op huidkanker

Er is volgens de Gezondheidsraad geen wetenschappelijk bewijs dat een bevolkingsonderzoek naar huidkanker zinvol is. De toegevoegde waarde van zo’n screening is naar verwachting klein, omdat veel gevallen van huidkanker al in een vroeg stadium worden opgespoord en er weinig mensen aan overlijden.

De Gezondheidsraad onderschrijft het belang van gedragsverandering en voorlichting. Mogelijk kunnen in de toekomst apps voor verdachte huidafwijkingen een rol spelen in de opsporing van huidkanker. Dit vraagt echter nog meer ontwikkeling en onderzoek.

Intensievere voorlichting huidkankerpreventie

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland en het RIVM werken aan intensievere voorlichting. Overmatige blootstelling aan zonlicht en zonverbranding in combinatie met een lichte huid vormen immers de belangrijkste risicofactoren voor huidkanker en gedrag kan het risico aanzienlijk verkleinen (niet langdurig in de zon, huid bedekken, smeren met hoge beschermingsfactor).