Prof. dr. Klara Mosterd is hoogleraar oncodermatologie bij Maastricht UMC+, in Nederland de eerste leerstoel in dit vakgebied. Ze is ook lid van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, de drijvende kracht achter Nationaal Actieplan Huidkanker. Vrijdag 17 maart houdt zij haar inaugurale rede ‘Het mes kan van tafel,’ te volgen via een livestream. 

Diagnostisering en behandeling van huidkanker nu, en in de toekomst

In een recent interview vertelt Klara Mosterd dat er de afgelopen 10 jaar veel vordering is gemaakt in het behandelen en diagnosticeren van huidkanker zonder chirurgisch ingrijpen. Vergeleken met 30 jaar geleden, toen ongeveer alles werd weggesneden, zijn er nu steeds meer niet-invasieve behandelingen.

Dr. Klara Mosterd met de OCT-scanner

Met het inzetten van de OCT-scanner is er veel veranderd in de diagnostiek van huidkanker. In de behandeling zijn er grote stappen gezet dankzij vergelijkende studies naar de effectiviteit van crèmes en zalven en door de komst van immunotherapie.

Voor de toekomst hoopt ze dat de vele huidkankercontroles kunnen worden afgebouwd. En dat patiënten met een laagcomplexe vorm van huidkanker gewoon thuis kunnen worden behandeld (of zelfs helemaal niet meer behandeld hoeven worden) zodat er meer ruimte is voor de behandeling van complexe huidkanker.

Kan het mes in de toekomst écht van tafel?

Lees het artikel op de website van Maastricht UMC+ of volg de inauguratie op 17 maart om 16:30 uur via de livestream.

Kankeratlas plaveiselcelcarcinoom

Incidentie plaveiselcelcarcinoom in de Nederlandse Kankeratlas

Huidkanker in Nederland

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Dit is ook te zien in de Nederlandse Kankeratlas. De online atlas geeft per regio aan of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger of lager is dan wat we verwachten op basis van het Nederlands gemiddelde.

Het rapport ‘Kanker in 2032’ (IKNL, 2022) voorspelt voor 2032 bijna 100.000 nieuwe huidkankerdiagnoses. Dit zorgt voor grote druk op de bemensbaarheid en betaalbaarheid, en daarmee ook op de kwaliteit van de toekomstige huidkankerzorg.

Oproep aan beleidsmakers: zet in op preventie

Om het stijgend aantal huidkankerdiagnoses een halt toe te roepen presenteerde de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland april 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker (NAH).

Het NAH zet vooral in op preventie als meest fundamentele aanpak om de problemen met betrekking tot de houdbaarheid van zorg op te lossen. Wilt u hieraan bijdragen? Neem contact op via info@nationaalactieplanhuidkanker.nl.

Beeld: Maastricht UMC+