De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland zond alle sportscholen met zonnebanken een mail over de schadelijke effecten van zonnebankgebruik met de oproep om met de zonnebank te stoppen. Zonnebanken passen immers niet in het ‘Protocol verantwoord sporten’.

Bericht Stuurgroep Huidkankerzorg aan sportscholen met zonnebank

De Stuurgroep stuurde de mail naar méér dan 300 bij NLActief aangesloten sport- en beweegbedrijven die zeggen het Protocol verantwoord sporten te gebruiken, terwijl ze óók het gebruik van zonnebanken aanbieden. In de mail benadrukte de Stuurgroep dat dit niet past binnen een omgeving die veilig en verantwoord gezond leven wil stimuleren.

Zonnebank onomstotelijk bewezen kankerverwekkend

Al in 2009 bestempelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zonnebanken als ‘onomstotelijk bewezen kankerverwekkend’ en qua gezondheidsrisico vergelijkbaar met asbest en tabak. In 2016 concludeerde een wetenschappelijk comité van de Europese Commissie dat ‘de enige veilige manier om zonnebanken te gebruiken is om ze helemaal niet te gebruiken’.