Het aantal nieuwe kankerdiagnoses neemt de komende tien jaar flink toe, naar 156.000 per jaar. Dit blijkt uit het trendrapport ‘Kanker in Nederland – trends & prognoses tot en met 2032’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze toename in de komende tien jaar is voor het grootste deel niet meer te voorkomen. Meer inzet op preventie kan een stijging in de verdere toekomst wél voorkomen. 

Hoge stijging kankerdiagnoses tot 2032

De sterke toename van het aantal kankerdiagnoses komt vooral door de groei en dubbele vergrijzing van de Nederlandse bevolking: we krijgen te maken met meer ouderen, die steeds ouder worden. Omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd, neemt dan ook vooral het aantal oudere patiënten toe.

De toename wordt ook veroorzaakt door leefstijl. Risicofactoren zijn onder andere roken, alcoholgebruik, weinig lichaamsbeweging en overgewicht. Verder is overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon en zonnebanken een van de redenen waarom in het bijzonder het aantal huidkankerdiagnoses toeneemt.

Tenslotte wordt de toename van het aantal kankerdiagnoses voor een beperkt deel verklaard door verbeterde (vroeg)diagnostiek, waardoor kleine tumoren worden gevonden die in het verleden niet werden opgespoord.