Wij vinden dat er in een gezonde en veilige sportomgeving óók aandacht moet zijn voor schadelijke UV-straling van de zon. Daarom zijn we blij dat de KNVB en huidverzorgingsmerk La Roche-Posay de handen ineenslaan voor een partnership om de huid te beschermen tijdens zonnige voetbalmomenten, met als doel bewustwording te creëren over het belang van huidbescherming tegen UV-straling, voor zowel voetballers als supporters.

Huidbescherming voortaan in hitterichtlijn amateurverengingen

Met het aantal huidkankerpatiënten in Nederland dat de afgelopen tien jaar is verdubbeld, is het essentieel om de aandacht te vestigen op preventieve maatregelen, is ook in het persbericht van de KNVB en La Roche-Posay te lezen:

“Op zomerse dagen, maar eigenlijk ook al op een zonnige dag in maart, kan er sprake zijn van hoge zonkracht en dus méér risico op verbranding van de huid”, aldus Edwin Goedhart, bondsarts van de KNVB. “Veel mensen zijn zich er niet van bewust hoe schadelijk de zon is voor de huid. Vaker verbranden, vooral op jonge leeftijd, vergroot de kans op het ontstaan van huidkanker. Het is daarom noodzakelijk dat het belang van huidbescherming tegen de zon wordt onderkend. Dit hebben wij als KNVB ook opgenomen in de hitterichtlijn voor amateurverenigingen en we zorgen uiteraard ook dat onze Oranjeselecties goed beschermd het veld op stappen.”

Wees alert op zonbescherming, zowel op als naast het veld

Onder het motto ‘Verdedig jezelf en anderen tegen de UV-straling van de zon’ moedigen de KNVB en La Roche-Posay voetballiefhebbers aan om zowel op als naast het veld alert te zijn op zonbescherming. Naast het dragen van beschermende kleding wordt een cultuur beoogd waarin het smeren van zonnebrand een vast onderdeel van de sportieve routine wordt om je te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

Werk ook mee aan een zonveilige sportomgeving!

Sportbonden zoals de KNVB kunnen een belangrijke rol spelen om de stijging van het aantal huidkankerdiagnoses te keren, door sporters bewust te maken van de maatregelen tegen zonverbranding; de felste zon vermijden, schaduw opzoeken, de huid bedekken en goed insmeren. Ook kunnen zij een zonveilige sportomgeving creëren door meer schaduwplekken te maken en op en rond de sportvelden goede zonbeschermingsmiddelen beschikbaar te stellen.

Wij roepen alle bonden, gemeenten en sportaanbieders op om hun achterban te informeren over een gezonde, zonveilige sportomgeving en maatregelen te nemen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Lokale sport- en preventieakkoorden bieden de mogelijkheid om hier gezamenlijk afspraken over te maken. De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland wil hier door middel van kennis, informatie en contacten graag bij adviseren.

Vertegenwoordigt u een sport of recreatie organisatie en wilt u meewerken aan het voorkomen van huidkanker tijdens het buitensporten? Sluit dan aan bij het Zonvenant van het Huidfonds.

Een gezonde, zonveilige sportomgeving

Het manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’ was een oproep van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland aan ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) / Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. Met het manifest deed de Stuurgroep een beroep op deze partijen om in het landelijke Sportakkoord aandacht te besteden aan het belang van een zonveilige sportomgeving.

vier jongens met groene hesjes op een sportveld in een kring met armen over elkaar geslagen